История

Документираното начало на образованието в Щръклево е в 1841 година, когато се създава килийно училище в църковния двор на селото. Светското образование се въвежда през 1874 година с разпределянето на учениците по отделения и изработване на учебни програми за всяко от тях. През 1881 година е издигната нова училищна сграда, в  която учениците са обучавани в четири отделения.

От учебната 1911-1912 година в Щръклево се открива Районна прогимназия с І и ІІ клас. Съществуващата училищна сграда е все по-недостатъчна. През второто десетилетие на ХХ век се издигат две нови начални училища, а прогимназията става пълна – и с ІІІ клас. През 1933 година е завършено строителството на нова прогимназия. Тази сграда, пристроявана през 60-те и 90-те години, приютява днес Основно училище „Христо Ботев”, което от 1960 година обединява двете начални училища в селото и прогимназията, вече и с VІІІ клас.

Днес Основно училище „Христо Ботев” разполага с 8 класни стаи, 5 кабинета, мултимедийна зала, библиотека, игротека, физкултурен салон с 2 зали, работилници, стрелбище, трапезария, затревена и асфалтирани спортни площадки.
От 2007 година се приемат учениците от село Красен, където училището беше закрито, а от 2008 година – и от селата Бъзън и Писанец.
От учебната 2011-2012 година Основно училище „Христо Ботев” е в списъка на средищните училища в страната.

През учебната 2012-2013 година в училището се обучават 165 ученици. 125 от тях са обхванати в целодневна организация на учебния процес.
Извънкласните дейности в училището са насочени към дейности с дълголетна традиция – екология, волейбол, художествена самодейност.