Дейности

1. Квалификация за учители
Тема на обучението - „Високотехнологични педагогически средства за учебен процес и използване на онлайн образователно съдържание – свободни образователни ресурси (библиотеки, справочници, музеи)“
Място на провеждане - с. Арбанаси, област Велико Търново
Период - 02.07.2021 г. до 03.07.2021 г.
Начален и краен час -  08:00 - 17:00 ч.
Наименование на обучителната институция - "Орак инженеринг" ЕООД
Брой педагогически специалисти - 10

 

2. Иновативни дейности