За училището:

През учебната 2012-2013 година в училището се обучават 165 ученици. 125 от тях са обхванати в целодневна организация на учебния процес.
Извънкласните дейности в училището са свързани с области с дълголетна традиция – екология, волейбол, художествена самодейност.

Документираното начало

на образованието в Щръклево е в 1841 година, когато се създава килийно училище в църковния двор на селото. Светското образование се въвежда през 1874 година с разпределянето на учениците по отделения и изработване на учебни програми за всяко от тях. През 1881 година е издигната нова училищна сграда, в която учениците са обучавани в четири отделения.

Днес Основно училище „Христо Ботев”

разполага с 8 класни стаи, 5 кабинета, мултимедийна зала, библиотека, игротека, физкултурен салон с 2 зали, работилници, стрелбище, трапезария, затревена и асфалтирани спортни площадки.
От 2007 година се приемат учениците от село Красен, където училището беше закрито, а от 2008 година – и от селата Бъзън и Писанец.
От учебната 2011-2012 година Основно училище „Христо Ботев” е в списъка на средищните училища в страната.